Commandeur Michiel Hijmans (Dutch)

Westmark BV, onder andere bekend vanwege de Maritime Security Alliance en meer specifiek om zijn anti piraterij systeem “P-Trap”, maakt met genoegen bekend dat vanaf 1 augustus commandeur (bd) Michiel Hijmans werkzaam is voor het bedrijf.Hijmans heeft 36 jaar als zee-officier bij de Koninklijke Marine gediend in diverse disciplines. Zijn laatste operationele taak was in 2010-2011 leiding geven aan het NAVO vlootverband dat belast was met de piraterij bestrijding in de Golf van Aden en de Indische Oceaan.De afgelopen twee jaar heeft hij voor het Ministerie van Defensie gewerkt bij de NAVO en de EU, momenteel heeft hij zijn eigen advies bedrijf Maritime & More Solutions.Hijmans gaat bij Westmark leiding geven aan het verder ontwikkelen en op de markt brengen van niet-dodelijke systemen voor koopvaardij- en vissersschepen tegen piraten en zeerovers.